Na statističkom portalu e-Statistika možete naći informacije o teoriji statistike, njenoj upotrebi u naučno istraživačkom radu i svakodnevnom životu.

Portal je prvenstveno namenjen istraživačima, studentima, učenicima društvenih nauka i svima ostalima koje interesuje statistika, a matematika im nije bliska.

Ako Vam je potrebna podrška u nekoj fazi Vašeg istraživanja ili ste student kome je potrebna pomoć pri spremanju ispitakontaktirajte nas. Naša pomoć može obuhvatiti:

  • metodološku postavku istraživanja (definisanje problema, cilja istraživanja, postavljanje hipoteza, određivanje uzorka)
  • sugestije u izradi upitnika
  • sprovođenje anketiranja
  • pripremu unosa podataka (formiranje matrice podataka, kodiranje)
  • izbor statističke tehnike za obradu podataka
  • obradu podataka
  • izbor i ocena softvera za statističku obradu podataka
  • obuku za korišćenje softvera za statističku obradu podataka
  • pomoć pri savladavanju gradiva i dr.

Rezultate statističke obrade podataka Vam šaljemo u vidu PDF ili Google Docs dokumenta. Primer rezultata obrade možete preuzeti sa sajta e-Statistika, uz napomenu da su podaci u dokumentu izmišljeni.

Više o našim uslugama možete saznati na stranici Usluge, ili putem forme za kontakt.

Ako ste zainteresovani za saradnju, kontaktirajte nas radi dogovora.

RečnikStatistički rečnik

Statistički rečnik sadrži preko 100 pojmova iz statistike.

Više od 50 tekstova je grupisano po sledećim temama:

Uvod u statistikuO statistici

Tekstovi iz ove kategorije imaju za cilj da vas uvedu u problem, objasne osnovne pojmove koji će se koristiti u daljem radu i ukažu na značaj poznavanja statistike u svakodnevnom i profesionalnom životu.

Deskriptivna statistikaDeskriptivna statistika

Deskriptivna statistika je obično prvi korak u analizi podataka. Najčešće korišćene procedure u deskriptivnoj statistici su tabele, grafikoni i izračunavanje mera centralne tendencije i varijabiliteta.

VerovatnoćaVerovatnoća

Tekstovi iz ove teme treba čitaocu da pruže osnovna znanja iz matematičke verovatnoće, kao uvod u statističko zaključivanje.

Statističko zaključivanjeStatističko zaključivanje

Istraživanja u društvenim naukama najčešće se vrše na uzorku. Donošenje zaključka o populaciji, na osnovu uzorka je osnovna svrha statističkog zaključivanja.

© 2011-2016. e-Statistika zadržava sva prava!