Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

mera centralne tendencije

Generički naziv za jednu od mera kojom se određuje sredina populacije. Putem mera centralne tendencije se čitava distribucija frekvencija opisuje jednom vrednošću. Dele se na:izračunate mere centralne tendencijemere centralne t...