Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

varijacija

Varijacija k-te klase skupa X je bilo koja uređena k-torka različitih elemenata iz tog skupa. Varijacije mogu biti sa ponavljanjem ili bez ponavljanja.