Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Prekidna slučajna promenljiva

Osnovna karakteristika prekidne slučajne promenljive je postojanje diskontinuiteta između dve susedne vrednosti koje može poprimiti slučajna promenljiva. Vrednosti koje uzima slučajna promenljiva su prebrojive i konačne. Pri tome, vrednosti sl...