Sadržaj

3 Verovatnoća
3.7 Distribucije verovatnoće