Sadržaj

1 Verovatnoća
1.7 Distribucije verovatnoće