Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

medijana

Vrednost u skupu rangiranih obzervacija koja deli podatke na dva dela jednake veličine. Kada postoji neparan broj elemenata skupa, tada je medijana srednja vrednost. Ako je broj elemenata skupa paran, tada se medijana izračunava kao aritmetička sr...
Polja označena sa su obavezna.