Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Neprekidna slučajna promenljiva

Karakteristika neprekidnih slučajnih promenljivih je da ne postoji pobrojiv skup vrednosti koje mogu poprimiti, iako se rang njihovih vrednosti može opisati funkcijom. Vrednosti neprekidnih slučajnih promenljivih su fizičke vrednosti iz realnog ...
Polja označena sa su obavezna.