Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

O statistici

Pojam, nastanak i razvoj statistike Pojam statistika potiče od latinske reči status, što znači stanje. Smatra se da je statistika nastala sredinom 18. veka usled potrebe da se prikupe demografski i ekonomski podaci za državu. Veza statisti...
Polja označena sa su obavezna.