Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Rang

Rang opisuje pun opseg disperzije rezultata. Naziva se još i interval varijacije. Rang je najveća razlika među skorovima i računa se kao razlika između najvećeg i najmanjeg skora u distribuciji. Računa se po formuli I = Xmax - Xmin gde je ...
Polja označena sa su obavezna.