Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Softverski paketi za statističku obradu podataka

Iako i poslovne aplikacije tipa ERP sistema mogu imati statističke module koji vrše statističku obradu podataka o poslovanju organizacije, određenom segmentu njenog poslovanja ili njegnom okruženju, na ovom mestu se govori o programima koji se k...
Polja označena sa su obavezna.