Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Statistički softverski paketi koji zahtevaju licenciranje

SPSS (Statistical package for Social Sciences) Prva verzija programa je izašla 1967. godine. SPSS je veoma brzo postao jedan od najviše korišćenih statističkih programa za istraživanje tržišta, analizu anketa, u medicini i društvenim nauka...
Polja označena sa su obavezna.