Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

koeficijent varijacije

Odnos standardne devijacije i aritmetičke sredine. Koeficijent varijacije se ispoljava u odnosu na veličinu aritmetičke sredine uzorka. Preko koeficijenta varijacije moguće je porediti varijabilitet iz dva različita uzorka.