Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

matrica podataka

Dvodimenzionalna tabela u čijim redovima su entiteti, a u kolonama atributi. U društvenim naukama entiteti su uglavnom ispitanici, a atributi varijable istraživanja.