Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

pravilo sabiranja

U verovatnoći, formula prema kojoj se računa unija međusobno isključivih događaja: P(A U B) = P(A) P(B) Ova formula se može primeniti samo na međusobno isključive događaje, dok se za događaje koji nisu međusobno isključivi prilikom ra...