Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

aritmetička sredina

Mera lokacije centralne vrednosti kontinualne varijable. Računa se na osnovu formule Najkorisnija je kada podaci imaju simetričnu distribuciju i nema ekstremnih vrednosti. Pod pojmom aritmetička sredina često se smatra aritmetička sredina uzork...