Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

centralna granična teorema

Teorema koja tvrdi da, ako slučajna promenljiva Y ima aritmetičku sredinu populacije μ i varijansu populacije σ2, tada aritmetička sredina uzorka, izračunata na osnovu n obzervacija, ima približno normalnu distribuciju, sa aritmeti...