Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

eksponencijalna distribucija

Distribucija verovatnoće kontinuirane slučajne promenljive X data jednačinom Ovo je distribucija intervala između uzastopnih nezavisnih slučajnih događaja, na primer onih koji slede Poasonov proces.