Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

empirijsko pravilo

Statističko pravilo koje govori da za normalnu distribuciju važi da se skoro svi podaci nalaze unutar tri standardne devijacije od aritmetičke sredine. Pri tome, oko 68% podataka se nalazi unutar jedne standardne devijacije od aritmetičke sredine...