Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

faktorijel

Matematička operacija takva da je faktorijel nekog celog ne-negativnog broja n, u oznaci n! jednak proizvodu broja n i svih pozitivnih celih brojeva koji su manji od n. Po definiciji, 0! = 1.