Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

geometrijska distribucija

Distribucija verovatnoća takva da vrednosti slučajne promenljive čini broj pokušaja N, pre nego što se desi "uspeh" u nizu Bernulijevih pokušaja. Data je formulom