Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

normalna aproksimacija

Normalna distribucija koja aproksimira druge distribucije. Na primer, normalna aproksimacija binomne distribucije je normalna distribucija sa aritmetičkom sredinom np i varijansom np(1-p) koja deluje kao aproksimacija binomne distribucije, kako se b...