Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

normalna distribucija

Distribucija verovatnoće slučajne promenljive X koja je data formulom Distribucija ima oblik zvona. Jedan je od najznačajnijih koncepata u statistici.