Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

očekivane frekvencije

Procenjene vrednosti koje se očekuju pod uslovom da važi hipoteza koja se ispituje. Pojam se obično susreće u analizi tabela kontingencije.