Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

prostor uzorka

Skup svih mogućih ishoda nekog eksperimenta. Na primer, ako se bacaju dva novčića, tada prostor uzorka čine sve moguće kombinacije: GG, GP, PG, PP, gde je P pismo a G glava.