Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

testiranje statističkih hipoteza

Metod odlučivanja upotrebom podataka iz kontrolisanog eksperimenta ili posmatranja. Svrha testiranja hipoteze je da se potvrdi ili opovrgne hipoteza o posmatranoj pojavi, a na osnovu podataka koji su sakupljeni na uzorku. Metod su razvili Jerzey Ne...