Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

alternativna hipoteza

Hipoteza naspram koje se testira nulta hipoteza. Obeležava se sa Hn.Za razliku od nulte hipoteze, može postojati više alternativnih hipoteza. U njima se tvrdi da razlika između parametara postoji. Mogu biti direktivne i nedirektivne.