Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

kvartil

Mera koja deli distribuciju na delove koji sadrže 25 percentilnih tačaka (deo koji je jednak proporciji 0,25 distribucije ili deo od 25% distribucije).