Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Primer upotrebe tablice koja sadrži površine ispod normalne krive od -∞ do z za izračunavanje verovatnoće unutar ranga

Poznato je da je aritmetička sredina inteligencije u populaciji µ=100IQ, a standardna devijacija σ=15. Ako želimo da izračunamo koji je procenat slučajeva u populaciji koji se nalaze izmeÄ‘u 93IQ i 126IQ, prvo treba da dobi...