Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Statistički softver

Statistički softver je svaka kolekcija softverskih rutina i pridruženih informacija koje imaju zajednički interfejs, a čija svrha je da direktno doprinese proizvodnji neke vrste statističke analize, uključujući pri tome i izvr...