Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Vrste statističkog softvera

Klasifikacija statističkog softvera treba da pomogne pri izboru odgovarajućeg softvera za upotrebu u organizaciji. Softver je moguće klasifikovati na više načina, a svaki statistički paket može potpasti u neku od kategorija određene kla...