Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Upotreba elektronskih tabela u statističkoj obradi podataka

Elektronske tabele su kompjuterski programi čija je osnovna namena da skladištenje i obrađuju podatake u obliku matrice koja ima pravougani oblik. Glavna upotreba elektronskih tabela je za razne priručne evidencije i male obrade podat...