Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Mere povezanosti između varijabli

Mere povezanosti između varijabli predstavljaju način sumiranja jačine veze između dve ili više varijabli. Za dve varijable se kaže da su povezane kada poznavanje informacija o jednoj varijabli može pomoći u predvi...