Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Mod

Mod je najčešće opaženi skor u distribuciji. To je jedina mera centralne tendencije koja se može primeniti na nominalnim podacima, a može se koristiti i na ordinalnim, intervalnim i racio podacima. Pod...