Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Harmonijska sredina

Harmonijska sredina je recipročna vrednost aritmetičke sredine recipročnih vrednosti skupa elemenata. Harmonijska sredina se računa po sledećoj formuli: gde...