Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Mere varijacije

Mere varijacije rezultata opisuju varijabilitet ili disperziju rezultata oko centra. Disperzija rezultata se odnosi na opseg rezultata, granice opsega i ravn...