Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Kvantili, kvartili, decili i percentili

Kvantil je zajednički naziv za percentile, decile i kvartile. To je mera koja deli distribuciju na jednaka percentilna rastojanja. Percentili Percenti...