Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Priprema podataka za statističku obradu

Nakon što su podaci prikupljeni, a pre same obrade, neophodno ih je pripremiti za obradu. Priprema podataka obuhvata sve aktivnosti nad podacima koje su neophodne da bi se podaci mogli obraditi nekom od odgovarajućih statističkih tehnika. K...