Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Kombinatorika

Kombinatorika je grana matematike koja se bavi izborom, uređenjem i operacijama nad konačnim ili prebrojivim diskretnim strukturama. Osnovni problemi kojima se bavi kombinatorika su: prebrojavanje struktura, određivanje mo...