Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Normalna distribucija verovatnoća

Normalna distribucija je unimodalna simetrična neprekidna distribucija koja je definisana sa dva parametra: očekivanom vrednošću ili aritmetičkom sredinom (μ) i varijansom (σ2). Kako je normalna distrib...