Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Eksponencijalna distribucija verovatnoća

Broj događaja u određenom intervalu vremena ima Poasonovu distribuciju, ako se slučajan događaj dešava u slučajnim momentima vremena u skladu sa Poasonovim procesom, . Ako sa λ označimo stopu po kojoj se de&sca...