Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Varijacije

Varijacija predstavlja slabiju formu permutacija kod kojih nije obavezno da u sekvenci učestvuju svi članovi skupa, već sekvence imaju proizvoljnu, ali fiksnu dužinu. Pri tome je bitan redosled i...