Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Geometrijska distribucija

Geometrijska distribucija je definisana funkcijom P(X=x) = (1 - p)(x-1)p Da bi neka distribucija bila geometrijska moraju biti ispunjeni sledeći uslovi: eksperimenti moraju biti nezavisni; rezultat svakog eksperimen...