Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Uniformna distribucija neprekidne slučajne promenljive

Uniformna distribucija neprekidne slučajne promenljive ima oblik pravougaonika. Osnovna karakteristika uniformne distribucije je da je vrednost funkcije gustine verovatnoće u celom rangu za koji je funkcija definisana konstantna. ...