Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Testiranje statističke hipoteze

Testiranje statističke hipoteze je statistički pokušaj da se na osnovu uzorka zaključi o odnosima ili vrednostima u populaciji. Definiše se kao procedura za proveru hipoteze o vrednosti parametra, na osnovu podataka ...