Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Linija povučena na dijagramu rasturanja dve varijable, takva da je suma kvadrata odstupanja pojedinačnih tačaka od linije najmanja. Ako je regresija linearna, tada prava ima jednačinu Y = a bX, gde je Y zavisna, a X nezavisna, tj. objašnjavajuć...


Istraživanje u kome se vrši ponovljeno merenje u različitim vremenskim tačkama na istim ispitanicima.