Uslovi korišćenja


Podobnost

Pristup sajtu e-Statistika je dozvoljen svima, osim osobama i IP adresama kojima je pristup zabranjen usled zloupotreba usluga koje sajt pruža.

Molimo Vas da pre upotrebe sajta e-Statistika pažljivo pročitate uslove za njegovo korišćenje. Ukoliko niste zadovoljni ulovima pod kojima dozvoljavamo korišćenje usluga sajta, možete da prestanete da koristite te usluge. Nastavkom korišćenja nakon što ste se upoznali sa uslovima korišćenja, smatramo da ste na njih pristali.

Ova pravila korišćenja se odnose samo na sadržaj na sajtu e-Statistika. Za usluge koje nudimo van sajta mogu važiti drugačiji uslovi korišćenja.

Poricanje odgovornosti

Autori sajta nisu odgovorni za posledice odluka donetih na osnovu sadržaja objavljenog na sajtu e-Statistika. Ispravno razumevanje sadržaja zahteva izvesnu dozu ekspertize iz oblasti statistike, zbog čega je pri donošenju odluke potrebno konsultovati kvalifikovanu osobu.

Sve informacije iznete na sajtu donekle predstavljaju mišljenje i stavove autora sajta, te ne možemo garantujovati za njihovu ažurnost, sveobuhvatnost ili opštu prihvaćenost. Informacije koje su objavljene na sajtu ne moraju odgovarati svakom posetiocu. Zato savetujemo da pre upotrebe iznetih informacija u poslovne ili privatne svrhe konsultujete i druge izvore informacija. 

Treća lica

Radi potpunosti objavljenih informacija, e-Statistika sadrži linkove ka drugim relevantnim sadržajima. Pošto ne kontrolišemo rad tih sajtova, niti možemo da utičemo na sadržaj koji oni objavljuju, autori sajta sebe ne smatraju odgovornim za informacije objavljene na tim sajtovima.

Gore navedeno se odnosi i na sajtove ka kojima vode reklamni linkovi sa sajta e-Statistika, kako u vidu Google AdSense, oglasa, direktnim postavljanjem reklame na sajt e-Statistika ili na neki drugi način.

Autorska prava

Autorska prava za celokupan sadržaj, uključujući statističke tekstove, statistički rečnik, marketinške tekstove i grafičke elemente koji se nalaze na sajtu pripadaju sajtu e-Statistika. Posetioci imaju pravo na pristup, reprodukciju, downlaod, formatiranje, štampanje ili citiranje celokupnog sadržaja koji je vlasništvo sajta e-Statistika, ili bilo kojeg njegovog dela, isključivo u nekomercijalne svrhe, uz poštovanje pravila koja važe za referenciranje izvora informacija.

Povreda autorskih prava

Zadržavamo pravo da licu koje povredi pravila navedena u uslovima korišćenja uskratimo servise koje nudimo.

Ukoliko smatrate da su Vaša autorska prava povređena sadržajem objavljenim na sajtu e-Statistika ili na nekom od sajtova ka kojima vode linkovi sa sajta e-Statistika, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Tehnička ograničenja

Ne garantujemo besprekoran rad sajta, pogotovo u delu u kojem njegovo funkcionisanje zavisi od funkcionisanja internet provajdera usluga hostinga.

Moguće je da pristup nekim delovima sajta zahteva noviju verziju pretraživača nego što je ima korisnik naših usluga. e-Statistika se ne smatra odgovornim ukoliko servisi u tom slučaju ne budu dostupni korisniku, delom ili u potpunosti.

Izmena uslova korišćenja

e-Statistika zadržava pravo da samostalno izmeni uslove korišćenja. Ukoliko se to desi, korisnici će biti blagovremeno obavešteni, bilo obaveštenjem na početnoj strani sajta koje će stajati u razumno dugom roku kako bi bilo dostupno posetiocu koji regularno posećuje sajt ili na način na koji se obično komunicira sa klijentom.

Novi uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu e-Statistika.