Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
t test

Bilo koji statistički test u kojem testna statistika odgovara Studentovom t rasporedu ako je podržana nulta hipoteza.


Metod odlučivanja upotrebom podataka iz kontrolisanog eksperimenta ili posmatranja. Svrha testiranja hipoteze je da se potvrdi ili opovrgne hipoteza o posmatranoj pojavi, a na osnovu podataka koji su sakupljeni na uzorku. Metod su razvili Jerzey Ne...