Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Recipročna vrednost aritmetičke sredine recipročnih vrednosti skupa obzervacija. Računa se po formuli Jednaka je ili manja od geometrijske i aritmetičke sredine.


Distribucija verovatnoća slučajne promenljive koja je data funkcijom Parametar oblika ν se naziva broj stepeni slobode distribucije. Distribucija se primenjuje u mnogim oblastima statistike, kao što je na primer test goodnes-of-fit. Aritmetičk...


Distribucija verovatnoća povezana sa uzorkovanjem bez zamene iz populacije koja ima konačnu veličinu. Ako se populacija sastoji od r elemenata jedne vrste i N - r elemenata druge vrste, tada su verovatnoća P(x), aritmetička sredina i varijansa d...


hipoteza

Izjava ili predviđanje o jednoj populaciji ili odnosu između dve ili više populacija.