Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Mera varijacije koja predstavlja razliku između skora koji pada na 3. kvartil i skora koji pada na 1. kvartil. Interkvartilni rang obuhvata središnjih 50% rezultata distribucije. Navodi se uz medijanu.


Rang vrednosti izračunat na osnovu uzorka, za koji se pretpostavlja uz određenu verovatnoću da sadrži stvarnu vrednost parametra. Na primer, interval poverenja od 95% pretpostavlja da, kada se proces procene parametra ponavlja mnogo puta, tada se...


Sinonim za kontinuinalnu varijablu.